+48 (63) 211 22 70 | rolplan@rolplan.pl |

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

1.     Administrator Danych Osobowych

Na zasadzie współadministracji w procesie przetwarzania danych osobowych administratorem Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

ROLPLAN SP. Z O.O., z siedzibą w KLECZEW (kod pocztowy 62-540), przy ulicy 50-lecia Kopalni Konin 20A, NIP 665-276-69-26, REGON 300187704, KRS 0000245106.

ROLPLAN HOLDING Wasik, Izydorczyk spółka komandytowa z siedzibą w KLECZEW (kod pocztowy 62-540), przy ulicy 50-lecia Kopalni Konin 20A, NIP 665-299-29-24,

REGON 302577177, KRS 0000484384.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Danych Osobowych.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Możemy również przetwarzać Twoje dane realizując obowiązki nałożone na nas przez przepisy innych ustaw (podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: KLECZEW (kod pocztowy 62-540), ulica 50-lecia Kopalni Konin 20A, lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

 

7. Odbiorcy danych

Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną  firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

JAKOŚĆ PIERWSZEJ KLASY

Do produkcji plandek używamy nowoczesnego parku maszynowego

MATERIAŁY CZOŁOWYCH PRODUCENTÓW

Mehler, Heytex, Dickson, Sattler

STANDARDY

Plandeki kurtynowe na zamówienie klienta są wykonywane zgodnie z normami Daimler Load Securing 9.5 DIN EN 12641-2, DIN EN 12642 Code XL.