+48 (63) 211 22 70 | rolplan@rolplan.pl |

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Operacja pt. „Rozwój przedsiębiorstwa Rolplan Sp. z o. o. dzięki inwestycji w innowacyjną zgrzewarkę wysokiej częstotliwości” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                        

Opis operacji:
Przedsiębiorstwo Rolplan Sp. z o.o. w ramach niniejszego projektu planuje rozwój firmy w oparciu
o wprowadzenie do asortymentu firmy nowej oferty produktowej tj. namiotów z PCV o dużych gabarytach, oraz znaczącemu udoskonaleniu obecnych produktów (plandek do pojazdów), z zastosowaniem  innowacyjnych rozwiązań technologicznych (innowacyjna zgrzewarka wysokiej częstotliwości) oraz zwiększenie zysku z działalności, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i potencjału. Aby osiągnąć ten cel, niezbędna jest realizacja inwestycji polegającej na zakupie nowoczesnej, zautomatyzowanej zgrzewarki wysokiej częstotliwości.
Projekt będzie realizowany w siedzibie Wnioskodawcy, tj. przy ul. 50-lecia Kopalni Konin 20A, 62-540 Kleczew (hala produkcyjna stanowi własność wnioskodawcy).

Cel operacji:
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i wzrost przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie do asortymentu firmy nowej oferty produktowej (namiotów PCV o dużych gabarytach) i znaczące udoskonalenie obecnych produktów (plandek do pojazdów) oraz zwiększenie zysku z działalności i wzrost zatrudnienia (2 etaty).

Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji:
- Liczba utworzonych miejsc pracy- 2 etaty.
- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 - 1 szt.
- Liczba operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstwa w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 - 1 szt.

Operacja realizowana we współpracy z Lokalną Grupą Działania „MIĘDZY LUDŹMI
I JEZIORAMI” z siedzibą przy ul. Plac Wolności 2 w Kazimierzu Biskupim.

 

JAKOŚĆ PIERWSZEJ KLASY

Do produkcji plandek używamy nowoczesnego parku maszynowego

MATERIAŁY CZOŁOWYCH PRODUCENTÓW

Mehler, Heytex, Dickson, Sattler

STANDARDY

Plandeki kurtynowe na zamówienie klienta są wykonywane zgodnie z normami Daimler Load Securing 9.5 DIN EN 12641-2, DIN EN 12642 Code XL.